SBS Công bố thông tin về NQ HĐQT thông qua Hợp đồng với bên liên quan của người nội bộ
SBS - 16/10/2023 4:43:15 CH       

 

Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐQT ngày 16/10/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần chứng khoán SBS v/v ký Hợp đồng với bên liên quan của người nội bộ của Công ty như sau:

HĐQT đã thông qua Hợp đồng dịch vụ tư vấn phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS với Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (Mã chứng khoán YEG), là bên liên quan của Thành viên HĐQT độc lập của Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS.

Trân trọng.

 

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Tin nổi bật