Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS (SBS) Công Bố Thông Tin về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lần thứ ba
SBS - 15/05/2023 12:00:00 SA       

 - Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS;

- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 02/2023/NQ-HĐQT ngày 16/02/2023 về việc thực hiện chốt danh sách tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 07/2023/NQ-HĐQT ngày 18/04/2023 về việc thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lần thứ ba

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS năm 2023 được tổ chức lần thứ ba như sau: 

- Thời gian : 07 giờ 30, Thứ Hai, ngày 05/06/2023

- Địa điểm : 25 Xuân Thuỷ, Phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 

- Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phiếu SBS tại thời điểm chốt danh sách ngày 10/03/2023.

- Nội dung :

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;

2. Báo cáo hoạt động của Ban Điều Hành;

3. Báo cáo của Ban kiểm soát;

4. Tờ trình số 1;

5. Tờ trình số 2

6. Uỷ quyền tham dự Đại hội

7. Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Trường hợp cổ đông không thể đến tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho cá nhân/Tổ chức khác có điều kiện dự họp thay (theo mẫu ủy quyền). Khi đi tham dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo Giấy CMND/CCCD bản chính (cổ đông cá nhân), Giấy phép hoặc giấy tờ tương tự sao y công chứng còn thời hạn mới nhất (cổ đông tổ chức) kèm Giấy ủy quyền và giấy CMND/CCCD bản chính của người được uỷ quyền (trong trường hợp là người nhận ủy quyền) và thư mời tham dự Đại hội để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Trân trọng. 

 

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Tin nổi bật