SBS CBTT về cấp mới Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh
SBS - 17/08/2023 4:57:38 CH       

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh đăng ký lần đầu ngày 14/08/2023 v/v thành lập chi nhánh của Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS với thông tin như sau:

- Tên chi nhánh: Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS - Chi nhánh Sài Gòn;

- Mã số chi nhánh: 0304579068 - 007

- Địa chỉ chi nhánh: 25 Xuân Thủy, phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh;

- Thông tin về người đứng đầu chi nhánh: ông Huỳnh Tống Nguyên

 

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Tin nổi bật