SBS Công Bố Thông Tin về mẫu dấu của chi nhánh Sài Gòn
SBS - 29/03/2023 12:00:00 SA       

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS (“SBS”) Công bố thông tin về mẫu con dấu của chi nhánh Sài Gòn như sau:

Số lượng con dấu: 01 (một)

Thời gian đăng ký (giá trị sử dụng) mẫu dấu mới của chi nhánh Sài Gòn: từ 29/03/2023.

Thời gian áp dụng mẫu dấu mới của chi nhánh Sài Gòn: từ 29/03/2023.

Thông tin chi tiết con dấu của chi nhánh Sài Gòn: xem Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu đính kèm.

 

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Tin nổi bật