SBS Công Bố Thông Tin Nghị quyết HĐQT v/v chốt danh sách Cổ đông tiến hành Đại hội cổ đông thường niên 2023
SBS - 16/02/2023 3:03:38 CH       

Công ty Cổ phần chứng khoán SBS Công bố thông tin Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐQT ngày 16/02/2023 của Hội đồng Quản trị v/v Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng, chốt danh sách Cổ đông vào ngày 10/03/2023. Lý do: tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

 

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Tin nổi bật