SBS Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2024
SBS - 04/03/2024 5:55:39 CH       

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng, chốt danh sách Cổ đông vào ngày 25/03/2024. Lý do: tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Tin nổi bật