Sacombank-SBS Công Bố Thông Tin về việc Ký Hợp đồng Kiểm toán 2018
SBS - 12/06/2018 11:27:26 SA       

Ngày 12/06/2018, Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín đã ký Hợp đồng Kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE). Theo đó, Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam sẽ là đơn vị thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính Bán niên và Kiểm toán Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín.

Tin mới hơn
Tin cũ hơn