Sacombank-SBS Công Bố Thông Tin về Sửa đổi giấy phép hoạt động của Chi nhánh Hà Nội
29/01/2018 4:38:45 CH       

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBS) đã nhận được Quyết định sửa đổi việc thành lập chi nhánh của Công ty chứng khoán số 90/QĐ-UBCK ký ngày 26/01/2018 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.
Nội dung sửa đổi: Ông Nguyễn Kim Hoàn là Người đứng đầu chi nhánh với chức danh Giám đốc chi nhánh Hà Nội của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín kể từ ngày ký Quyết định.

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Tin nổi bật