Sacombank-SBS Công Bố Thông Tin về việc Bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh Hà Nội
SBS - 02/01/2018 5:07:35 CH       

Hội Đồng Quản Trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBS) đã thông qua Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐQT ngày 02/01/2018, theo đó, Hội đồng Quản Trị Công ty đã đồng ý thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Kim Hoàn, hiện đang là Phó Giám đốc chi nhánh Hà Nội được đảm nhiệm chức danh Giám đốc chi nhánh Hà Nội của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín kể từ ngày 02/01/2018. Thời hạn bổ nhiệm là 01 (một) năm.

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Tin nổi bật