THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN 2 RA CÔNG CHÚNG CỦA TỔNG CÔNG TY SẢN XUẤT - XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH DƯƠNG TNHH MTV
10/09/2018 12:00:00 SA       

Căn cứ Quyết định số 1147/QĐ-UBND ngày 07/05/2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương về việc bán cổ phần lần 2 và điều chỉnh phương án cổ phần hóa Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV, Ban tổ chức đấu giá bán cổ phần thông báo về việc tổ chức bán đấu giá như sau:

1.    Tên doanh nghiệp bán đấu giá: TỔNG CÔNG TY SẢN XUẤT - XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH DƯƠNG TNHH MTV

Địa chỉ: A128 đường 3-2, P. Lái Thiêu, Thị xã Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 0274. 3755243 - 3755039 – 3755342    Fax: 0274. 3755040

2.    Ngành nghề kinh doanh chính: Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh,…

3.    Vốn điều lệ: 3.000.000.000.000 đồng, tương đương 300.000.000 cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần)

Trong đó:

- Cổ phần Nhà nước nắm giữ 50% VĐL:    150.000.000 cổ phần

- Cổ phần bán ưu cho người lao động 0,09% VĐL:    272.600 cổ phần

- Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược 29% VĐL:    87.000.000 cổ phần

- Cổ phần đã bán đấu giá công khai lần 1 cho các nhà đầu tư bên ngoài 9,93% VĐL:    29.800.000 cổ phần

- Cổ phần bán đấu giá công khai lần 2 cho các nhà đầu tư bên ngoài 10,98% VĐL:    32.927.400 cổ phần

4.    Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 32.927.400 cổ phần, chiếm 10,98% vốn điều lệ.

5.    Điều kiện tham dự đấu giá: Các nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư tổ chức trong nước và ngoài nước đáp ứng điều kiện theo quy định của Quy chế bán đấu giá cổ phần lần 2 ra công chúng của Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) ban hành.

6.    Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1,  TP.HCM.

7.    Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt

8.    Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá.

-    Giá khởi điểm: 18.000 đồng/cổ phần

- Mệnh giá:10.000 đồng/cổ phần    -  Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 32.927.400 cổ phần.

9.    Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, Công bố thông tin, Nộp tiền đặt cọc: Tại các đại lý đấu giá theo quy định của Quy chế bán đấu giá cổ phần lần 2 ra công chúng của Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) ban hành.

10.    Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ 8h00 ngày 10/09/2018 đến 16h00 ngày 27/09/2018 tại các Đại lý đấu giá.
11.    Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: trước 15h00 ngày 03/10/2018 tại các Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12.    Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 05/10/2018 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

13.    Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 06/10/2018 đến ngày 15/10/2018 tại các Đại lý đấu gía.

14.    Thời gian hoàn trả tiền cọc: từ ngày 08/10/2018 đến ngày 12/10/2018 tại các Đại lý đấu giá.
 
Thông tin về Quy chế đấu giá và Bản công bố thông tin đợt chào bán được đăng tải trên các website của Tổng Công ty Sản xuất

– Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV (http://www.protrade.com.vn), web của tổ chức tư vấn bán đấu giá: Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt (http://www.vcsc.com.vn) và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (http://www.hsx.vn).
 

Tin mới hơn
Tin cũ hơn