Thông báo về tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
22/11/2017 12:00:00 SA       

Trân trọng kính mời Quý vị cổ đông tham dự việc lấy ý kiến cổ bằng văn bản với các thông tin như sau:

1.     Tờ trình của Hội Đồng Quản Trị về hủy đăng ký nghiệp vụ kinh doanh Bảo lãnh Phát hành Chứng khoán của Công ty;

2.     Mẫu phiếu lấy ý kiến của Cổ đông;

3.     Dự thảo Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông lấy ý kiến bằng văn bản.

Toàn bộ các nội dung cần thực hiện lấy ý kiến, các mẫu biểu đã được đăng tải trên website theo địa chỉ sau: http://sbsc.com.vn/Annoucement.aspx. Đồng thời, các mẫu biểu đề nghị đóng góp ý kiến đã được gửi thư đến tận tay Quý cổ đông. Kính đề nghị Quý cổ đông tham khảo và gửi thư cho ý kiến trong phong bì dán kín (đã được gửi kèm cho Quý Cổ đông) theo hình thức gửi trực tiếp hoặc gửi thư về địa chỉ:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín

Số 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định về Công ty vào trước 17h00 ngày 07 tháng 12 năm 2017. Nếu Quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến thì coi như bị mất quyền biểu quyết đối với các quyết định nêu trên.

Các tài liệu chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm.

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Tin nổi bật