Thông báo Bán đấu giá Cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bến Thành doTổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV nắm giữ
31/07/2017 5:37:38 CH       

THÔNG BÁO
BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN CỦA TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN - TNHH MTV (CNS) TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BẾN THÀNH (CNS-TRADING)

 

Căn cứ Nghị Quyết số 446/NQ-HĐTV ngày 09/08/2016 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV về việc chấp thuận phương án thoái vốn  của Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bến Thành và Công văn số 5022/UBCK-QLCB ngày 18/07/2017 của UBCKNN về hồ sơ CBTT về việc thoái vốn của CNS tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bến Thành, Ban tổ chức bán đấu giá xin thông báo về việc bán đấu giá cổ phần như sau:

1.       Tổ chức phát hành:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BẾN THÀNH

 

2.       Địa chỉ trụ sở chính:

43D/10 Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh

 

3.       Số điện thoại:

(84) 28 3997 2888 - Fax: (84) 28 3997 7387 

 

4.       Vốn điều lệ:

50.000.000.000 (Năm mươi tỷ) đồng

 

5.       Số lượng cổ phần bán đấu giá:

1.450.000 cổ phần (chiếm 29% vốn điều lệ)

 

6.       Loại cổ phần đấu giá:

Cổ phần phổ thông     

 

7.       Mệnh giá cổ phần:

10.000 đồng/cổ phần

 

8.       Giá khởi điểm:

11.017 đồng/cổ phần

 

9.       Tổ chức tư vấn:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SJC

 

10.    Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá:

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH

16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

 

11.    Điều kiện tham gia đấu giá:

Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bến Thành do Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV nắm giữ được Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh ban hành.

 

12.    Thời gian đăng ký và nộp tiền cọc:

Từ 8h00 ngày 01/08/2017 đến trước 16h00 ngày 17/08/2017.

 

13.    Địa điểm làm thủ tục đăng ký, đặt cọc: 

Quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bến Thành do Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV nắm giữ được Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh ban hành.

 

14.    Thời gian nộp Phiếu tham dự đấu giá

Trước 15 giờ 00 ngày 23/08/2017 tại các Đại lý đấu giá

15.    Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

09 giờ 00 ngày 25/08/2017 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

16.          Thời gian, địa điểm nộp tiền mua cổ phần:

Từ ngày 26/08/2017 đến 16h00 ngày 01/09/2017 tại các Đại lý đấu giá.

17.    Thời gian, địa điểm hoàn trả tiền cọc cho nhà đầu tư không trúng thầu:

Từ ngày 28/08/2017 đến ngày 01/09/2017 tại các Đại lý đấu giá.

         
Nhà đầu tư có thể nhận bản Công bố thông tin và Quy chế đấu giá tại các website: http://www.hsx.vn;  http://www.cns.com.vn.;  http://www.sjcs.com.vn  và các đại lý đấu giá khác tại Quy chế bán đấu giá.

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Tin nổi bật