THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN RA CÔNG CHÚNG CỦA TRUNG TÂM PHÁT HÀNH SÁCH BẠC LIÊU
HOSE - 26/11/2018 3:22:24 CH       

Căn cứ Quyết định số 694/QĐ-UBND ngày 24/04/2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc phê duyệt phương án chuyển đổi Trung tâm Phát hành Sách Bạc Liêu thành công ty cổ phần, Ban tổ chức đấu giá bán cổ phần thông báo về việc tổ chức bán đấu giá như sau:

1.    Tên doanh nghiệp bán đấu giá: TRUNG TÂM PHÁT HÀNH SÁCH BẠC LIÊU

Địa chỉ: Số 57 Hoàng Văn Thụ, Phường 3, TP. Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

Điện thoại: (0291) 3826785/ (0291) 3821820    Fax: (0291) 3821820

2.    Ngành nghề kinh doanh chính: Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm; Bán lẻ sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh; ....

3.    Vốn điều lệ: 2.900.000.000 đồng, tương đương 290.000 cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần) Trong đó:

-    Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 0 cổ phần (chiếm 0% vốn điều lệ).

-    Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 0 cổ phần

-    Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động: 38.000 cổ phần (chiếm 13,11% vốn điều lệ).

-    Cổ phần bán cho tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp: 0 cổ phần (chiếm 0% vốn điều lệ).

-    Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường: 252.000 cổ phần (chiếm 86,89% vốn điều lệ).

4.    Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 252.000 cổ phần, chiếm 86,89% vốn điều lệ.

5.    Điều kiện tham dự đấu giá: Các nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư tổ chức trong nước và ngoài nước đáp ứng điều kiện theo quy định của Quy chế bán đấu giá cổ phần ra công chúng của Trung tâm Phát hành Sách Bạc Liêu do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) ban hành.

6.    Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1,  TP.HCM.

7.    Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh Tp.HCM

8.    Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá.

-    Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần    -  Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 252.000 cổ phần.

9.    Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, Công bố thông tin, Nộp tiền đặt cọc: Tại các đại lý đấu giá theo quy định của Quy chế bán đấu giá cổ phần ra công chúng của Trung tâm Phát hành Sách Bạc Liêu do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ

Chí Minh (HOSE) ban hành.

10.    Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ 8h00 ngày 26/11/2018 đến 16h00 ngày 12/12/2018 tại các Đại lý đấu giá.

11.    Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: trước 15h00 ngày 18/12/2018 tại các Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12.    Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 20/12/2018 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

13.    Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 21/12/2018 đến ngày 29/12/2018 tại các Đại lý đấu gía.

14.    Thời gian hoàn trả tiền cọc: từ ngày 21/12/2018 đến ngày 27/12/2018 tại các Đại lý đấu giá.

Thông tin về Quy chế đấu giá và Bản công bố thông tin đợt chào bán được đăng tải trên các website của tổ chức tư vấn bán đấu giá: Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu (http://www.baclieu.gov.vn); Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh Tp.HCM (http://www.cts.com.vn;) Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (http://www.hsx.vn) và các đại lý đấu giá.

Tệp đính kèm:  Ho so tham du dau gia.zip
Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Tin nổi bật