THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN RA CÔNG CHÚNG CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÀ PHÊ THẮNG LỢI
HOSE - 04/03/2019 12:00:00 SA       

Căn cứ Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê Thắng Lợi như sau:

1.    Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty TNHH MTV Cà phê Thắng Lợi

Địa chỉ: Km 17, Quốc lộ 26, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3514 393    Fax: 0262.3514 365

2.    Ngành nghề kinh doanh chính: Trồng cây cà phê; Sản xuất, chế biến, kinh doanh, xuất khẩu cà phê nhân và cà phê bột; …

3.    Vốn điều lệ: 126.500.000.000 đồng, tương đương 12.650.000 cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần) Trong đó:

-    Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 4.554.000 cổ phần (chiếm 36,00% vốn điều lệ).

-    Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 0 cổ phần

-    Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động: 1.839.900 cổ phần (chiếm 14,54% vốn điều lệ).

-    Cổ phần bán cho tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp: 0 cổ phần.

-    Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường: 6.256.100 cổ phần (chiếm 49,46% vốn điều lệ).

4.    Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 6.256.100 cổ phần, chiếm 49,46% vốn điều lệ.

5.    Điều kiện tham dự đấu giá: Các nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư tổ chức trong nước và ngoài nước đáp ứng điều kiện theo quy định của Quy chế bán đấu giá cổ phần ra công chúng của Công ty TNHH MTV Cà phê Thắng Lợi do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) ban hành.

6.    Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.

7.    Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt

8.    Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá.

-    Giá khởi điểm: 21.300 đồng/cổ phần

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần    -  Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 6.256.100 cổ phần.

9.    Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, Công bố thông tin, Nộp tiền đặt cọc: Tại các đại lý đấu giá theo quy định của Quy chế bán đấu giá cổ phần ra công chúng của Công ty TNHH MTV Cà phê Thắng Lợi do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) ban hành.

10.    Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ 8h00 ngày 04/03/2019 đến 16h00 ngày 20/03/2019 tại các Đại lý đấu giá.

11.    Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: trước 15h00 ngày 26/03/2019 tại các Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12.    Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 28/03/2019 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

13.    Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 29/03/2019 đến ngày 06/04/2019 tại các Đại lý đấu gía.

14.    Thời gian hoàn trả tiền cọc: từ ngày 29/03/2019 đến ngày 04/04/2019 tại các Đại lý đấu giá.

Thông tin về Quy chế đấu giá và Bản công bố thông tin đợt chào bán được đăng tải trên các website của tổ chức tư vấn bán đấu giá: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk (http://daklak.gov.vn); Công ty TNHH MTV Cà phê Thắng Lợi (http://www.thangloicoffee.com.vn); Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (http://www.vdsc.com.vn) Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (http://www.hsx.vn) và các đại lý đấu giá.
 

Tệp đính kèm:  Ho so tham du dau gia.zip
Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Tin nổi bật