Sacombank-SBS Công bố thông tin v/v Chốt Danh Sách Cổ Đông (lần 2) tiến hành Đại Hội Cổ Đông thường niên năm tài chính 2019
16/04/2020 2:48:57 CH       

Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐQT ngày 16/04/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBS) về những nội dung như sau:

a.     Hủy danh sách cổ đông chốt ngày 30/03/2020 do HĐQT Công ty quyết định dời ngày tổ chức ĐHCĐ năm tài chính 2019. Lý do: do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và nhằm đảm bảo công tác tổ chức Đại hội được diễn ra an toàn, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

b.    Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng, chốt danh sách Cổ đông vào ngày 06/05/2020 nhằm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2019 của Công ty.

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Tin nổi bật