Sacombank-SBS CBTT v/v mời họp Đại Hội Cổ Đông thường niên năm tài chính 2019
SBS - 13/05/2020 4:10:19 CH       
- Căn cứ Điều lệ của CTCP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT 03/2020/NQ-HĐQT ngày 16/04/2020 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên;
 
Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
Trụ sở chính: 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028. 62 68 68 68  Fax: 028. 39 32 56 65
 
Nội dung thông tin công bố:
Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín năm tài chính 2019 được tổ chức như sau:

- Thời gian : 07 giờ 30, Thứ Hai, ngày 25/05/2020 
- Địa điểm : 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7,  Quận 3, TP.HCM
- Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phiếu SBS tại thời điểm chốt danh sách ngày 06/05/2020.
- Nội dung  : 
 
1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Điều Hành;
2. Tờ trình về nhân sự;
3. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại Hội Cổ Đông thông qua.
 
Trường hợp cổ đông không thể đến tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho cá nhân/Tổ chức khác có điều kiện dự họp thay (theo mẫu ủy quyền). Và khi tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người nhận ủy quyền vui lòng mang theo CMND/CCCD và Giấy ủy quyền (nếu là người nhận ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
 
Toàn bộ nội dung Đại hội, các mẫu biể
 
g ký tham dự Đại hội, Ủy quyền tham dự Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xin vui lòng xem theo nội dung bên dưới:
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Đề cử của nhóm cổ đông lớn.

 

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Tin nổi bật