SBS Công Bố Thông Tin về Bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT
11/01/2023 9:48:22 CH       

SBS Công bố thông tin về Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐQT ngày 11/01/2023 của Hội đồng Quản trị v/v Đồng ý bầu ông Trần Ngọc Tuấn là Phó Chủ tịch HĐQT Công ty. 

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Tin nổi bật