THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN RA CÔNG CHÚNG CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN IN TỔNG HỢP BÌNH DƯƠNG
HOSE - 27/08/2018 12:00:00 SA       

Căn cứ Quyết định số 1814/QĐ-UBND ngày 04/07/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp để Cổ phần hóa của Công ty TNHH Một thành viên In Tổng hợp Bình Dương thuộc Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Bình Dương, Ban tổ chức đấu giá bán cổ phần thông báo về việc tổ chức bán đấu giá như sau:

1.    Tên doanh nghiệp bán đấu giá: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN IN BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: Số 01 đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0274.3831505    Fax: 0274.3822941

2.    Ngành nghề kinh doanh chính: In ấn, Mua bán vật tư ngành in

3.    Vốn điều lệ: 90.000.000.000 đồng, tương đương 9.000.000 cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần) Trong đó:

-    Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 3.240.000 cổ phần (chiếm 36% vốn điều lệ).

-    Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động: 306.500 cổ phần (chiếm 3,41% vốn điều lệ).

-    Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường: 5.453.500 cổ phần (chiếm 60,59% vốn điều lệ).

4.    Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 5.453.500 cổ phần, chiếm 60,59% vốn điều lệ.

5.    Điều kiện tham dự đấu giá: Các nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư tổ chức trong nước và ngoài nước đáp ứng điều kiện theo quy định của Quy chế bán đấu giá cổ phần ra công chúng của Công ty TNHH Một thành viên In Tổng hợp Bình Dương do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) ban hành.

6.    Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1,  TP.HCM.

7.    Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt

8.    Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá.

-    Giá khởi điểm: 12.500 đồng/cổ phần

- Mệnh giá:10.000 đồng/cổ phần    -  Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 5.453.500 cổ phần.

9.    Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, Công bố thông tin, Nộp tiền đặt cọc: Tại các đại lý đấu giá theo quy định của Quy chế bán đấu giá cổ phần ra công chúng của Công ty TNHH Một thành viên In Tổng hợp Bình Dương do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) ban hành.

10.    Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ 8h00 ngày 29/08/2018 đến 16h00 ngày 17/09/2018 tại các Đại lý đấu giá.
11.    Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: trước 15h00 ngày 21/09/2018 tại các Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12.    Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 25/09/2018 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

13.    Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 26/09/2018 đến ngày 05/10/2018 tại các Đại lý đấu gía.

14.    Thời gian hoàn trả tiền cọc: từ ngày 26/09/2018 đến ngày 02/10/2018 tại các Đại lý đấu giá.

Thông tin về Quy chế đấu giá và Bản công bố thông tin đợt chào bán được đăng tải trên các website của tổ chức tư vấn bán đấu giá: Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Bình Dương (http://www.xosobinhduong.com.vn) ; Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (http://www.vdsc.com.vn;) Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (http://www.hsx.vn) và các đại lý đấu giá.

Tệp đính kèm:  Ho so tham du dau gia.zip
Tin mới hơn
Tin cũ hơn