Thông báo Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 không đủ điều kiện tổ chức (lần 2)
SBS - 15/05/2023 12:00:00 SA       

Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS (SBS) Công Bố Thông Tin về Biên bản ghi nhận tại Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2023 v/v Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 không đủ điều kiện tổ chức lần thứ 2, chi tiết theo file đính kèm.

Tin mới hơn
Tin cũ hơn