SBS Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán 2023
SBS - 23/06/2023 2:23:57 CH       

 

Ngày 23/06/2023, Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS đã ký Hợp đồng Kiểm toán số 163/2023/HĐKT với Công ty TNHH Kiểm toán TTP. Theo đó, Công ty TNHH Kiểm toán TTP sẽ là đơn vị thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính Bán niên và Kiểm toán Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS.

 

Tin mới hơn
Tin cũ hơn