Sacombank-SBS Công Bố Thông Tin về việc thực hiện các giao dịch mua lại Cổ phiếu quỹ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tạp Phẩm Sài Gòn
21/08/2017 3:24:49 CH       

CÔNG BỐ THÔNG TIN GIAO DỊCH CỔ PHIẾU QUỸ

I. Giới thiệu về tổ chức đăng ký giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ

1. Tên tổ chức đăng ký giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ (đầy đủ):CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TẠP PHẨM SÀI GÒN

2. Tên giao dịch: TOCONTAP SAIGON JSC

3. Địa chỉ trụ sở chính:            35 Lê Quý Đôn, Phường 7, Quận 3, Tp.HCM

4. Điện thoại:                          (84.8) 39325687          Fax:(84.8) 39325963

5. Mã chứng khoán (nếu có):

6. Mệnh giá: 10.000 đ/cp

7. Vốn điều lệ: 41.383.550.000 đ

8. Nơi mở tài khoản: Vietcombank CN TP HCM           Số hiệu tài khoản: 0071000005195

9. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301462583 (đăng ký lần đầu ngày 24 tháng 03 năm 2005, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 17 tháng 11 năm 2016) do Sở Kế hoạch đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

- Ngành nghề kinh doanh chính:  Dệt may    Mã số:  4641

- Sản phẩm/dịch vụ chính: Quần áo, nông sản, dịch vụ đưa người lao động đi nước ngoài làm việc có thời hạn.  

- Tổng mức vốn kinh doanh:

§  Tổng Nguồn vốn Chủ sở hữu tại ngày 31/12/2016: 80.816.226.051 đồng

§  Tổng Tài sản tại ngày 31/12/2016: 226.472.727.598  đồng

II. Phương án giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ

1. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 215.075    cổ phiếu

2. Các đợt mua lại cổ phiếu quỹ gần nhất: số lượng 150.000 cổ phiếu,

    thời gian mua: 17/11/2015

3. Tổng số lượng cổ phiếu tối đa và tối thiểu dự kiến mua lại cổ phiếu quỹ:149.800 (Một bốn mươi chin ngàn tám trăm)

4. Mục đích mua lại cổ phiếu quỹ:sử dụng làm cổ phiếu quỹ

5. Nguồn vốn:Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2016 trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 đã được kiểm toán.

6. Thời gian dự kiến giao dịch: từ ngày 30/08/2017 đến ngày 10/09/2017

7. Phương thức giao dịch:giao dịch thỏa thuận thông qua Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín

8. Nguyên tắc xác định giá:theo giá thỏa thuận nhưng không cao hơn 20.000 đ/CP

9. Số lượng đặt mua hàng ngày:tối đa 149.800 cổ phiếu

10. Giá (khoảng giá):từ 18.000 – 20.000 đ/CP

11. Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ:CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

+ Địa chỉ:278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP.HCM

+ Điện thoại:(84.8) 62686868

+ Tài khoản thực hiện giao dịch:060005990011 tại Sacombank – PGD Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Tin nổi bật