Sacombank-SBS Công bố thông tin v/v Bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch thường trực HĐQT
26/05/2020 5:55:12 CH       

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBS) đã thông qua Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐQT ngày 25/05/2020 với nội dung:

Đồng ý bầu ông Phan Quốc Huỳnh là Chủ tịch Hội Đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín kể từ ngày 25/05/2020.

Đồng ý bầu ông Dương Mạnh Hùng là Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín kể từ ngày 25/05/2020.

Trân trọng,

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Tin nổi bật