Sacombank-SBS Công bố thông tin v/v Bầu Trưởng Ban Kiểm soát
26/05/2020 5:56:40 CH       

Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBS) đã thông qua Biên bản họp ngày 26/05/2020 với nội dung:

Đồng ý ông Lưu Thanh Hùng, thành viên Ban Kiểm Soát, đảm nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín kể từ ngày 26/05/2020.

Trân trọng,

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Tin nổi bật