SBS Công Bố Thông Tin về QĐ chấp thuận là thành viên của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
SBS - 18/07/2022 5:07:58 CH       

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín đã nhận được Quyết định số 105/QĐ-SGDVN ký ngày 18/07/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam v/v chấp thuận Công ty là thành viên giao dịch chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

 

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Tin nổi bật