SBS Công Bố Thông Tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài
SBS - 07/07/2022 3:35:09 CH       

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín đã nhận được công văn số 4317/UBCK-QLKD ngày 07/07/2022 của UBCKNN v/v báo cáo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty. Theo đó, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 100%.

 

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Tin nổi bật