SBS Công Bố Thông Tin về Nghị quyết HĐQT v/v thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty
SBS - 11/10/2022 4:58:21 CH       

 

Công ty Cổ phần chứng khoán SBS (SBS) CBTT Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐQT ngày 10/10/2022 của Hội đồng Quản trị v/v thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty như sau:

Trụ sở chính hiện tại: 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Trụ sở chính mới: 40 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

 

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Tin nổi bật