SBS Công Bố Thông Tin v/v Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc
SBS - 28/09/2022 12:00:00 SA       

 

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS (SBS) đã ban hành Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐQT ngày 28/09/2022 v/v Bổ nhiệm ông Trần Ngọc Lượm là Phó Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 01/10/2022. 

Trân trọng.

 

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Tin nổi bật