SBS Công Bố Thông Tin về thời gian, địa điểm và tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2024
SBS - 24/05/2024 12:00:00 SA       

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS đã triệu tập không thành lần thứ nhất và lần thứ hai.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS lần thứ ba được triệu tập và tổ chức như sau:

- Thời gian:            07 giờ 30, Thứ sáu, ngày 14/06/2024

- Địa điểm:             25 Xuân Thuỷ, Phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh         

- Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phiếu SBS tại thời điểm chốt danh sách ngày 25/03/2024.

- Nội dung:   

1.      Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Điều Hành;

2.      Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại Hội Cổ Đông thông qua.

Trường hợp cổ đông không thể đến tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho cá nhân/Tổ chức khác có điều kiện dự họp thay (theo mẫu ủy quyền). Khi đi tham dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo Giấy CMND/CCCD bản chính (cổ đông cá nhân), Giấy phép hoặc giấy tờ tương tự sao y công chứng còn thời hạn mới nhất (cổ đông tổ chức) kèm Giấy ủy quyền và giấy CMND/CCCD bản chính của người được uỷ quyền (trong trường hợp là người nhận ủy quyền) và thư mời tham dự Đại hội để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội

Toàn bộ nội dung Đại hội, các mẫu biểu Đăng ký tham dự Đại hội, Ủy quyền tham dự Đại hội, dự thảo Nghị quyết và những thông báo, văn bản khác có liên quan (nếu có) đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sẽ được cập nhật liên tục tại đây.

Thông báo này thay cho Thư Mời họp trong trường hợp Quý Cổ đông có quyền dự họp Đại hội nhưng chưa nhận được Thư mời.

 

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Tin nổi bật