Sacombank-SBS Công Bố Thông Tin về việc Chốt danh sách cổ đông tiến hành Đại Hội Cổ Đông thường niên
08/03/2018 1:55:21 CH       

Sacombank-SBS Công Bố Thông Tin Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐQT ngày 08/03/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBS) v/v Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng, chốt danh sách Cổ đông vào ngày 29/03/2018. Lý do: tổ chức Đại hội cổ đông thường niên của Công ty.

Chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm.

 

Tệp đính kèm:  SBS_ChotDanhSach_DaiHoiCoDong.zip
Tin mới hơn
Tin cũ hơn