Sacombank-SBS Công bố thông tin v/v sửa đổi Giấy phép chi nhánh
SBS - 24/09/2021 11:09:58 SA       

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBS) đã nhận được Giấy phép điều chỉnh số 583/QĐ-UBCK ký ngày 23 tháng 9 năm 2021 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước v/v sửa đổi Quyết định thành lập chi nhánh Công ty chứng khoán.

Nội dung sửa đổi: Cập nhật lại thông tin do Giám đốc chi nhánh Hà Nội của Công ty có sự thay đổi từ CMND cũ sang CCCD mới

 

Tin mới hơn
Tin cũ hơn