Sacombank-SBS CBTT v/v Tái bổ nhiệm Chức danh Tổng Giám đốc
SBS - 23/07/2021 2:22:35 CH       

Ngày 23/07/2021, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín đã thông qua Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐQT với nội dung như sau:

Hội đồng Quản trị đồng ý tái bổ nhiệm ông Dương Mạnh Hùng tiếp tục đảm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín kể từ ngày 25/07/2021. Thời hạn bổ nhiệm là 05 (năm) năm.

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Tin nổi bật