Sacombank-SBS Công bố thông tin v/v Ký Hợp đồng kiểm toán 2021
03/06/2021 2:25:37 CH       

Ngày 03/06/2021, Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín đã ký Hợp đồng Kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán TTP. Theo đó, Công ty TNHH Kiểm toán TTP sẽ là đơn vị thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính Bán niên và Kiểm toán Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín.

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Tin nổi bật