Thông báo Bán đấu giá Cổ phần lần đầu ra công chúng của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam - TNHH MTV
HOSE - 08/09/2017 12:00:00 SA       

Căn cứ Quyết định số 776/QĐ-TTg ngày 02/06/2017 của Thủ tướng Chính Phủ về phê duyệt Phương án Cổ phần hóa và chuyển thành Công ty cổ phần Công ty mẹ - Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam; và Quyết định số 865/QĐ-BXD ngày 21/08/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây Dựng về Bán cổ phần lần đầu của Công ty mẹ Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam (IDICO), Ban tổ chức đấu giá bán cổ phần thông báo về việc tổ chức bán đấu giá như sau:

1.       Tổ chức phát hành:

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ
KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM – TNHH MTV

 

2.       Địa chỉ trụ sở chính:

SỐ 151 ter, Nguyễn Đình Chiểu, Phường 06, Quận 03, Tp. Hồ Chí Minh

 

3.       Số điện thoại:

(84) 28 3438 8883 - Fax: (84) 28 3931 2705 

 

4.       Vốn điều lệ:

3.000.000.000.000 (Ba ngàn tỷ) đồng tương đương 300.000.000 cổ phần

 

5.       Số lượng cổ phần bán đấu giá:

55.305.500 cổ phần (chiếm 18,44% vốn điều lệ)

 

6.       Loại cổ phần đấu giá:

Cổ phần phổ thông     

 

7.       Mệnh giá cổ phần:

10.000 đồng/cổ phần

 

8.       Giá khởi điểm:

18.000 đồng/cổ phần

 

9.       Tổ chức tư vấn:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT

 

10.    Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá:

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH

16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

 

11.    Điều kiện tham gia đấu giá:

Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu Công Nghiệp Việt Nam – TNHH MTV được Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh ban hành.

 

12.    Thời gian đăng ký và nộp tiền cọc:

Từ 8h00 ngày 08/09/2017 đến trước 16h00 ngày 27/09/2017.

 

13.    Địa điểm làm thủ tục đăng ký, đặt cọc: 

Quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu Công Nghiệp Việt Nam – TNHH MTV được Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh ban hành.

 

14.    Thời gian nộp Phiếu tham dự đấu giá

Trước 15 giờ 00 ngày 03/10/2017 tại các Đại lý đấu giá

15.    Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

09 giờ 00 ngày 05/10/2017 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

16.          Thời gian, địa điểm nộp tiền mua cổ phần:

Từ ngày 06/10/2017 đến 16h00 ngày 14/10/2017 tại các Đại lý đấu giá.

17.    Thời gian, địa điểm hoàn trả tiền cọc cho nhà đầu tư không trúng thầu:

Từ ngày 06/10/2017 đến ngày 12/10/2017 tại các Đại lý đấu giá.

         
Nhà đầu tư có thể nhận bản Công bố thông tin và Quy chế đấu giá tại các website: http://www.hsx.vn;  http://www.idico.com.vn; www.vcsc.com.vn; và các đại lý đấu giá khác tại Quy chế bán đấu giá.

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Tin nổi bật