Sacombank-SBS Công bố thông tin v/v Ký Hợp đồng kiểm toán 2020
05/06/2020 10:54:34 SA       

Ngày 05/06/2020, Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín đã ký Hợp đồng Kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán TTP. Theo đó, Công ty TNHH Kiểm toán TTP sẽ là đơn vị thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính Bán niên và Kiểm toán Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín.

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Tin nổi bật