SBS Công Bố Thông Tin về Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
SBS - 04/08/2022 11:04:50 CH       

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau: 

TT

Nội dung

Trước thay đổi

Thay đổi

Sau khi thay đổi

Lý do thay đổi

1

Vốn điều lệ (VND)

1,266,600,000,000

199,476,000,000

1,466,076,000,000

Phát hành thêm cổ phiếu ra riêng lẻ

2

Tổng số cổ phiếu

126,660,000

19,947,600

146,607,600

Phát hành thêm cổ phiếu riêng lẻ

3

Số lượng cổ phiếu quỹ

_

_

_

 

4

Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

126,660,000

19.947.600

146,607,600

Phát hành thêm cổ phiếu riêng lẻ

Trân trọng,

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Tin nổi bật