SBS Công Bố Thông Tin về thay đổi mẫu dấu chi nhánh Hà Nội
SBS - 09/09/2022 6:01:15 CH       

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS (“SBS”) Công bố thông tin về thay đổi mẫu con dấu của Chi nhánh Hà Nội Công ty như sau:

Số lượng con dấu: 01 (một)

Thời gian áp dụng mẫu dấu mới của chi nhánh: từ 09/09/2022.

Thông tin chi tiết con dấu mới của chi nhánh: xem Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu đính kèm.

 

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Tin nổi bật