SBS Công Bố Thông Tin về thay đổi mẫu dấu Công ty
SBS - 13/09/2022 7:14:14 CH       

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS (“SBS”) Công bố thông tin về thay đổi mẫu con dấu của Công ty như sau:

Số lượng con dấu: 01 (một)

Thời gian đăng ký (giá trị sử dụng) mẫu dấu mới của Công ty: từ 12/09/2022.

Thời gian áp dụng mẫu dấu mới của Công ty: từ 13/09/2022.

 

Tệp đính kèm:  SBS_GiaychungnhanmaudauCongty.pdf
Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Tin nổi bật