SBS Công Bố Thông Tin về Quyết định chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu
SBS - 08/09/2022 11:20:03 CH       

 

Ngày 08/09/2022, Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS đã nhận được Quyết định số 611/QĐ-SGDHN ký ngày 07 tháng 9 năm 2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội v/v chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS.

 

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Tin nổi bật