SBS Công bố thông tin Giấy phép điều chỉnh của UBCKNN
SBS - 05/06/2024 1:50:22 CH       

Ngày 05/06/2024, Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS nhận được Giấy phép điều chỉnh số 34/GPĐC-UBCK ký ngày 15/5/2024 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước v/v cập nhật thông tin căn cước công dân của Tổng giám đốc – Người đại diện pháp luật của Công ty.

- Người đại diện theo pháp luật: ông Dương Mạnh Hùng

- Chức danh: Tổng Giám đốc.

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Tin nổi bật