Thông báo mời họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 (lần thứ ba) và tài liệu họp đại hội
07/11/2022 12:00:00 SA       

 

Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS năm 2022 được tổ chức lần thứ ba như sau: 

- Thời gian : 07 giờ 30, Thứ Hai, ngày 28/11/2022

- Địa điểm : 23-25 Xuân Thuỷ, Phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 

- Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phiếu SBS tại thời điểm chốt danh sách ngày 08/09/2022.

- Nội dung :

1. Miễn nhiệm, bầu thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị; miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024;

2. Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại Hội Cổ Đông thông qua.

3. Tài liệu đại hội xin vui lòng xem file đính kèm

Trường hợp cổ đông không thể đến tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho cá nhân/Tổ chức khác có điều kiện dự họp thay (theo mẫu ủy quyền). Và khi tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người nhận ủy quyền vui lòng mang theo CMND/CCCD và Giấy ủy quyền (nếu là người nhận ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

 

Tệp đính kèm:  SBS_TailieuDHCD_Batthuong2022.pdf
Tin mới hơn
Tin cũ hơn