SBS Công Bố Thông Tin v/v Giấy phép đổi tên chi nhánh Hà Nội
30/08/2022 4:42:32 CH       

Ngày 30/08/2022, Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS đã nhận được Quyết định số 640/QĐ-UBCK ký ngày 29 tháng 8 năm 2022 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước v/v đổi tên chi nhánh Hà Nội của Công ty như sau:

Tên cũ: CHI NHÁNH HÀ NỘI – CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

Tên mới: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SBS – CHI NHÁNH HÀ NỘI

 

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Tin nổi bật