SBS Công Bố Thông Tin về Nghị quyết HĐQT đổi tên chi nhánh Hà Nội
SBS - 15/08/2022 12:00:00 SA       

Nghị quyết số 09/2022/NQ-SBS-HĐQT ngày 15/08/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBS) v/v đổi tên chi nhánh Hà Nội của Công ty như sau:

Tên cũ: CHI NHÁNH HÀ NỘI – CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

Tên mới: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SBS – CHI NHÁNH HÀ NỘI

 

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Tin nổi bật