Thông báo Bán đấu giá Cổ phần Cả Lô của Công ty Cổ phần Chè Lâm Đồng doTổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn nhà nước (SCIC) nắm giữ
13/10/2017 12:00:00 SA       

Căn cứ Quyết định số 299/QĐ-ĐTKDV ngày 22/08/2017 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về việc bán cổ phần của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Chè Lâm Đồng; Ban tổ chức bán đấu giá xin thông báo về việc bán đấu giá cổ phần như sau:

1.       Tổ chức phát hành:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ LÂM ĐỒNG

 

2.       Địa chỉ trụ sở chính:

Số 01 Quang Trung, Tp. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

 

3.       Số điện thoại:

(84) 263 3717 799 - Fax: (84) 263 3863 780 

 

4.       Vốn điều lệ:

45.000.000.000 (Bốn mươi lăm tỷ) đồng, vốn của SCIC: 20.250.000.000 đồng

 

5.       Số lượng cổ phần bán đấu giá:

2.025.000 cổ phần (chiếm 45,00% vốn điều lệ đang lưu hành), đấu giá công khai cả lô

 

6.       Loại cổ phần đấu giá:

Cổ phần phổ thông     

 

7.       Mệnh giá cổ phần:

10.000 đồng/cổ phần

 

8.       Giá khởi điểm:

14.000 đồng/cổ phần

 

9.       Tổ chức tư vấn:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB

 

10.    Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá:

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH

16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

 

11.    Điều kiện tham gia đấu giá:

Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá và Quy chế chào giá cạnh tranh cả lô cổ phần của Công ty Cổ phần Chè Lâm Đồng do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước nắm giữ được Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh ban hành.

 

12.    Thời gian đăng ký và nộp tiền cọc:

Từ 8h00 ngày 13/10/2017 đến trước 16h00 ngày 31/10/2017.

 

13.    Địa điểm làm thủ tục đăng ký, đặt cọc: 

Quy định tại Quy chế bán đấu giá và Quy chế chào giá cạnh tranh cả lô cổ phần của Công ty Cổ phần Chè Lâm Đồng do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước nắm giữ được Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh ban hành.

 

14.    Thời gian nộp Phiếu tham dự đấu giá

Trước 15 giờ 00 ngày 06/11/2017 tại các Đại lý đấu giá

15.    Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

09 giờ 00 ngày 08/11/2017 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

16.          Thời gian, địa điểm nộp tiền mua cổ phần:

Từ ngày 09/11/2017 đến 16h00 ngày 18/11/2017 tại các Đại lý đấu giá.

17.    Thời gian, địa điểm hoàn trả tiền cọc cho nhà đầu tư không trúng thầu:

Từ ngày 09/11/2017 đến ngày 15/11/2017 tại các Đại lý đấu giá.

Chào giá cạnh tranh cả lô cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Chè Lâm Đồng được thực hiện sau khi cuộc bán đấu giá cả lô cổ phần có hơn một nhà đầu tư đặt giá cao nhất bằng nhau

18.    Thời gian phát trực tiếp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh

Từ  ngày 09/11/2017 đến trước 16h00 ngày 14/11/2017

19.    Thời gian tổ chức chào giá cạnh tranh

09 giờ 00 ngày 20/11/2017

20.    Thời gian nộp phiếu tham dự chào bán cạnh tranh

Chậm nhất 9h30 ngày 20/11/2017 tại HOSE

21.    Địa điểm tổ chức chào giá cạnh tranh

Sở GD Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh

22.    Thời gian mở hòm phiếu tham dự chào bán cạnh tranh

09h45 ngày 20/11/2017

23.    Thời gian nộp tiền thanh toán mua cổ phần

Từ 21/11/2017 đến 16h00 ngày 27/11/2017

24.    Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư không được mua cổ phần

Từ 21/11/2017 đến 27/11/2017

         
Nhà đầu tư có thể nhận bản Công bố thông tin và Quy chế đấu giá tại các website: http://www.hsx.vn;  http://wwwscic..vn; http://www.mbs.com.vn  và các đại lý đấu giá khác tại Quy chế bán đấu giá.

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Tin nổi bật