Thông báo Bán đấu giá Quyền mua Cổ phần Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Cương do Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Tp. Hồ Chí Minh nắm giữ
20/09/2017 12:00:00 SA       

Căn cứ Nghị Quyết số 312/NQ-HĐTV ngày 06/07/2017 của Hội đồng thành viên Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC) về Phương án góp vốn và chuyển nhượng quyền mua cổ phần phát hành thêm trong đợt phát hành tăng vốn Điều lệ lên 1.800 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Cương; Công văn số 6212/UBCK-QLCB ngày 14/09/2017 của UBCKNN về hồ sơ CBTT về việc thoái vốn của HFIC tại Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Cương, Ban tổ chức bán đấu giá xin thông báo về việc bán đấu giá quyền mua cổ phần như sau:

1.       Tổ chức phát hành:

CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN KIM CƯƠNG

 

2.       Địa chỉ trụ sở chính:

181-183-185 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

 

3.       Số điện thoại:

(84) 28 3837 2294 - Fax: (84) 28 3837 2296 

 

4.       Vốn điều lệ:

586.173.750.000 (Năm trăm tám mươi sáu tỷ một trăm bảy mươi ba triệu bảy trăm năm mươi ngàn) đồng

 

5.       Số lượng quyền mua bán đấu giá:

13.038.679 quyền mua, tương đương 27.000.000 cổ phần phát hành thêm (chiếm 15% vốn điều lệ của Sài Gòn Kim Cương sau khi tăng vốn)

 

6.       Giá khởi điểm:

4.620 đồng/quyền mua

 

7.       Tổ chức tư vấn:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

 

8.       Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá:

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH

16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

 

9.       Điều kiện tham gia đấu giá:

Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phần của Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Cương do Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nắm giữ được Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh ban hành.

 

10.    Thời gian đăng ký và nộp tiền cọc:

Từ 8h00 ngày 21/09/2017 đến trước 16h00 ngày 09/10/2017.

 

11.    Địa điểm làm thủ tục đăng ký, đặt cọc: 

Quy định tại Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phần của Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Cương do Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nắm giữ được Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh ban hành.

 

12.    Thời gian nộp Phiếu tham dự đấu giá

Trước 15 giờ 00 ngày 13/10/2017 tại các Đại lý đấu giá

13.    Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

09 giờ 00 ngày 17/10/2017 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

14.          Thời gian, địa điểm nộp tiền mua quyền mua:

Từ ngày 18/10/2017 đến 16h00 ngày 20/10/2017 tại các Đại lý đấu giá.

15.    Thời gian, địa điểm hoàn trả tiền cọc cho nhà đầu tư không trúng thầu:

Từ ngày 18/10/2017 đến ngày 24/10/2017 tại các Đại lý đấu giá.

         
Nhà đầu tư có thể nhận bản Công bố thông tin và Quy chế đấu giá tại các website: http://www.hsx.vn; www.hfic.vn;  http://www.bvsc.com.vn  và các đại lý đấu giá khác tại Quy chế bán đấu giá.

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Tin nổi bật