Sacombank-SBS Công Bố Thông Tin về việc báo cáo kết quả giao dịch mua lại Cổ phiếu quỹ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tạp Phẩm Sài Gòn
19/09/2017 4:10:35 CH       

Giới thiệu về tổ chức đăng ký giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ

1. Tên tổ chức đăng ký giao dịch cổ phiếu quỹ (đầy đủ):

    CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TẠP PHẨM SÀI GÒN

2. Tên giao dịch: TOCONTAP SAIGON JSC

3. Địa chỉ trụ sở chính:            35 Lê Quý Đôn, Phường 7, Quận 3, Tp.HCM

4. Điện thoại:                          (84.28) 3932 5687       Fax:(84.28) 3932 5963

5. Vốn điều lệ: 41.383.550.000 đ

Chúng tôi xin báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ

1. Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếuquỹ: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

+ Địa chỉ: 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP.HCM

+ Điện thoại:(84.8) 6268 6868

2. Tài khoản thực hiện giao dịch: 060005990011 tại Sacombank – PGD Nam Kỳ Khởi Nghĩa

3. Mã chứng khoán (nếu có):

4. Mệnh giá:10.000 (mười ngàn) đồng/cổ phiếu

5. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại: 149.800 cổ phiếu

6. Số lượng đã thực hiện: 139.800 cổ phiếu

7. Thời gian thực hiện: từ ngày 30/08/2017 đến ngày 10/09/2017

8. Số lượng cổ phiếu quỹ trước khi đăng ký giao dịch: 215.075 cổ phiếu

9. Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có: 354.875 cổ phiếu

10. Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2016 trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 đã được kiểm toán.

11. Giá giao dịch bình quân: từ 18.000 đ/CP

12. Phương thức giao dịch: giao dịch thỏa thuận

13. Nguyên nhân không thực hiện mua hết số lượng đăng ký: Do phần lớn các cổ đông không chấp nhận giá chào mua của Công ty.

Chúng tôi đảm bảo những thông tin trên đây là đúng sự thật và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành.

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Tin nổi bật