Thông báo Bán đấu giá Cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Định do Quỹ Đầu tư và Phát triển Bình Định nắm giữ
HOSE - 29/09/2017 4:12:26 CH       

Căn cứ Công văn số 1129/UBND-TH ngày 17/03/2017 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bình Định về việc bán tiếp phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Định; Công văn số 6298/UBCK-QLCB ngày 19/09/2017 của UBCKNN về hồ sơ CBTT về việc thoái vốn của Quỹ Đầu tư và Phát triển Bình Định tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Định, Ban tổ chức bán đấu giá xin thông báo về việc bán đấu giá cổ phần như sau:

1.       Tổ chức phát hành:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH

 

2.       Địa chỉ trụ sở chính:

Số 338 Lạc Long Quân, phường Trần Quang Diệu, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

 

3.       Số điện thoại:

(84) 256 3641 201 - Fax: (84) 256 3741 338 

 

4.       Vốn điều lệ:

84.307.000.000 (Tám mươi bốn tỷ ba trăm lẻ bảy triệu) đồng

 

5.       Số lượng cổ phần bán đấu giá:

8.371.996 cổ phần (chiếm 99,3037% vốn điều lệ đang lưu hành)

 

6.       Loại cổ phần đấu giá:

Cổ phần phổ thông     

 

7.       Mệnh giá cổ phần:

10.000 đồng/cổ phần

 

8.       Giá khởi điểm:

13.500 đồng/cổ phần

 

9.       Tổ chức tư vấn:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT – CN TPHCM

 

10.    Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá:

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH

16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

 

11.    Điều kiện tham gia đấu giá:

Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Định do Quỹ Đầu tư và Phát triển Bình Định nắm giữ được Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh ban hành.

 

12.    Thời gian đăng ký và nộp tiền cọc:

Từ 8h00 ngày 02/10/2017 đến trước 16h00 ngày 18/10/2017.

 

13.    Địa điểm làm thủ tục đăng ký, đặt cọc: 

Quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Định do Quỹ Đầu tư và Phát triển Bình Định nắm giữ được Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh ban hành.

 

14.    Thời gian nộp Phiếu tham dự đấu giá

Trước 15 giờ 00 ngày 24/10/2017 tại các Đại lý đấu giá

15.    Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

09 giờ 00 ngày 26/10/2017 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

16.          Thời gian, địa điểm nộp tiền mua cổ phần:

Từ ngày 27/10/2017 đến 16h00 ngày 04/11/2017 tại các Đại lý đấu giá.

17.    Thời gian, địa điểm hoàn trả tiền cọc cho nhà đầu tư không trúng thầu:

Từ ngày 27/10/2017 đến ngày 02/11/2017 tại các Đại lý đấu giá.

         
Nhà đầu tư có thể nhận bản Công bố thông tin và Quy chế đấu giá tại các website: http://www.hsx.vn;  http://hatangbinhdinh.vn; http://bddif.vn;   http://www.bvsc.com.vn  và các đại lý đấu giá khác tại Quy chế bán đấu giá

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Tin nổi bật