Thông báo Bán đấu giá Cổ phần lần đầu ra công chúng của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - TNHH MTV
HOSE - 03/10/2017 4:51:23 CH       

Căn cứ Quyết định số 1165/QĐ-TTg ngày 09/08/2017 của Thủ tướng Chính Phủ về phê duyệt Phương án Cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - TNHH MTV; và Công văn số 4056/UBND-KTTH ngày 14/09/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần lần đầu của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - TNHH MTV (THALEXIM), Ban tổ chức đấu giá bán cổ phần thông báo về việc tổ chức bán đấu giá như sau:

1.       Tổ chức phát hành:

TỔNG CÔNG TY  THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THANH LỄ– TNHH MTV

 

2.       Địa chỉ trụ sở chính:

Số 63, đường Yersin, Phường Hiệp Thành, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương

 

3.       Số điện thoại:

(84) 274 3829 534 - Fax: (84) 274 3824 112 

 

4.       Vốn điều lệ:

2.366.000.000.000 (Hai ngàn ba trăm sáu mươi sáu tỷ) đồng tương đương 236.600.000 cổ phần

 

5.       Số lượng cổ phần bán đấu giá:

11.830.000 cổ phần (chiếm 5,00% vốn điều lệ)

 

6.       Loại cổ phần đấu giá:

Cổ phần phổ thông     

 

7.       Mệnh giá cổ phần:

10.000 đồng/cổ phần

 

8.       Giá khởi điểm:

10.600 đồng/cổ phần

 

9.       Tổ chức tư vấn:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CN TP HỒ CHÍ MINH

 

10.    Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá:

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH

16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

 

11.    Điều kiện tham gia đấu giá:

Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ – TNHH MTV được Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh ban hành.

 

12.    Thời gian đăng ký và nộp tiền cọc:

Từ 8h00 ngày 04/10/2017 đến trước 16h00 ngày 23/10/2017.

 

13.    Địa điểm làm thủ tục đăng ký, đặt cọc: 

Quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ – TNHH MTV được Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh ban hành.

 

14.    Thời gian nộp Phiếu tham dự đấu giá

Trước 15 giờ 00 ngày 27/10/2017 tại các Đại lý đấu giá

15.    Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

09 giờ 00 ngày 31/10/2017 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

16.          Thời gian, địa điểm nộp tiền mua cổ phần:

Từ ngày 01/11/2017 đến 16h00 ngày 10/11/2017 tại các Đại lý đấu giá.

17.    Thời gian, địa điểm hoàn trả tiền cọc cho nhà đầu tư không trúng thầu:

Từ ngày 01/11/2017 đến ngày 07/11/2017 tại các Đại lý đấu giá.

         
Nhà đầu tư có thể nhận bản Công bố thông tin và Quy chế đấu giá tại các website: http://www.hsx.vn;  http://www.thalexim.vn; www.vietinbanksc.com.vn; và các đại lý đấu giá khác tại Quy chế bán đấu giá.

Tệp đính kèm:  Ban CBTT va Ho so dang ky.zip
Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Tin nổi bật