Sacombank-SBS Công bố thông tin sửa đổi giấy phép chi nhánh Hà Nội
24/11/2020 4:07:10 CH       

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBS) đã nhận được Quyết định sửa đổi việc thành lập chi nhánh của Công ty chứng khoán số 812/QĐ-UBCK ký ngày 24/11/2020 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.

Nội dung: Thay thế cho Quyết định số 264/QĐ-UBCK ngày 15 tháng 04 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc sửa đổi quyết định thành lập chi nhánh Hà Nội của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín.

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Tin nổi bật