SBS Công Bố Thông Tin về Giấy phép điều chỉnh địa chỉ trụ sở chính
SBS - 25/03/2021 3:25:48 CH       

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBS) đã nhận được Giấy phép điều chỉnh số 12/QĐ-UBCK ký ngày 25/03/2021 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.

Nội dung sửa đổi: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty

Địa chỉ cũ: 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ mới: 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Lý do: Căn cứ Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội v/v sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập Thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Tệp đính kèm:  SBS_CBTT_GiayPhepDieuChinhDiaChi.zip
Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Tin nổi bật