Sacombank-SBS CBTT v/v tiến hành chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm tài chính 2020
SBS - 04/03/2021 2:56:14 CH       

Sacombank-SBS CBTT Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐQT ngày 04/03/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBS) v/v Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng, chốt danh sách Cổ đông vào ngày 29/03/2021. Lý do: tổ chức Đại hội cổ đông thường niên của Công ty.

Trân trọng,

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Tin nổi bật